• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)
Pravidla
Obecná pravidla pro soutěž v hodu nožem a sekerou
There are no translations available.

Hod nožem:

 • Je možné použít nůž jakékoliv konstrukce s jedním hrotem, o celkové délce nejméně 23 cm a šířce čepele nejvýše 6 cm.
 • Úchop nože a technika hodu je libovolná. Výjimkou je disciplína „nospin“, u které je vyžadován úchop nože za rukojeť a hod nože bez otáček.

Hod sekerou

 • Je možné použít sekeru jakékoliv konstrukce, s maximální šířkou ostří 12 cm a minimální váhou 500 g. V případě použití sekery se dvěma ostřími si soutěžící zvolí jedno z těchto ostří, které rozhodčí označí, a jehož zásah do terče se bude počítat. V případě zásahu druhým, neoznačeným ostřím, se zásah nepočítá.
 • Technika hodu je libovolná, stejně tak i směr topůrka u sekery zaseknuté v terči.

Terče:

 • Soutěžní terč má podobu kruhu o celkovém průměru 50 cm, rozděleného do pěti kruhů o průměrech: 10 cm – 5 bodů, 20 cm – 4 body, 30 cm – 3 body, 40 cm – 2 body, 50 cm – 1 bod.
 • Hází se na 3 terče se středy ve výšce 150 – 130 – 150 cm (+- 10 cm).
 • Soutěžící hází na terče v pořadí směrem zleva doprava. Zásah do jiného terče než který je zrovna na řadě se nepočítá.

Ostatní pravidla:

 • Ústup vzad je možný nejvýše o 1 metr. Soutěžící při hodu nesmí překročit linii o metr dále, než je vzdálenost, na kterou hází.
 • Disciplíny nejsou časově omezeny. Soutěžící však nesmí soutěž úmyslně či neúměrně protahovat.
 • Soutěžící může využít nápovědy jiné osoby, přičemž tato osoba musí být odlišná od rozhodčích a zapisovatelů.
 • Soutěžící si může umístit na zem značku značící přesnou vzdálenost od terče.
 • Pro vytvoření zvláštní kategorie „ženy“ je třeba, aby se soutěže účastnily nejméně 3 závodnice.
 • Rozhodčí či zapisovatel se může zúčastnit soutěže. V takovém případě je však povinen soutěžit pod dozorem náhodně vybraného soutěžícího, který zajistí nezávislý dozor nad hodnocením jeho výkonu.
 • V případě jakéhokoliv rozporu či nesrovnalostí při soutěži posuzuje danou situaci výhradně hlavní rozhodčí.
 • V případě shodného počtu bodů mezi soutěžícími na vítězných místech rozhodne o jejich pořadí rozhoz. Přesnou podobu (vzdálenost, počet hodů) určí hlavní rozhodčí.

Disciplíny:

Hod nožem – mířená

 • Soutěžící hází na vzdálenost 3, 5 a 7 metrů.
 • Na každé vzdálenosti má soutěžící celkově 12 hodů, přičemž 2 nejhorší z nich se nepočítají. Až po dokončení všech hodů na dané vzdálenosti se může soutěžící přesunout na následující metu.
 • Na každé vzdálenosti může soutěžící získat maximálně 50 bodů. Celkový maximální počet bodů je 150.
 • V případě potřeby, zejména z časových důvodů, může hlavní rozhodčí snížit počet hodů, nejvýše však o polovinu.

Hod sekerou – mířená

 • Soutěžící hází na vzdálenost 4, 5 a 7 metrů.
 • Na každé vzdálenosti má soutěžící celkově 12 hodů, přičemž 2 nejhorší z nich se nepočítají. Až po dokončení všech hodů na dané vzdálenosti se může soutěžící přesunout na následující metu.
 • Na každé vzdálenosti může soutěžící získat maximálně 50 bodů. Celkový maximální počet bodů je 150.
 • V případě potřeby, zejména z časových důvodů, může hlavní rozhodčí snížit počet hodů, nejvýše však o polovinu.

Hod nožem – postupka

 • Soutěžící hází na vzdálenost 3 až 11 metrů.
 • Na každé vzdálenosti má soutěžící pouze 3 hody, bez možnosti nástřelu.
 • Na každé vzdálenosti může soutěžící získat nejvýše 15 bodů. Celkový maximální počet bodů je 135.
 • V případě potřeby, zejména z časových důvodů, může hlavní rozhodčí určit, že soutěž bude probíhat tzv. „vypadávacím“ způsobem. V takovém případě musí soutěžící na každé metě získat nejméně jeden bod aby postoupil na další. Pokud bod nezíská, na další metu již nepokračuje a součet bodů které v dané disciplíně získal je pro něj konečný.

Hod sekerou – postupka

 • Soutěžící hází na vzdálenost 4 až 12 metrů.
 • Na každé vzdálenosti má soutěžící pouze 3 hody, bez možnosti nástřelu.
 • Na každé vzdálenosti může soutěžící získat nejvýše 15 bodů. Celkový maximální počet bodů je 135.
 • V případě potřeby, zejména z časových důvodů, může hlavní rozhodčí určit, že soutěž bude probíhat tzv. „vypadávacím“ způsobem. V takovém případě musí soutěžící na každé metě získat nejméně jeden bod aby postoupil na další. Pokud bod nezíská, na další metu již nepokračuje a součet bodů které v dané disciplíně získal je pro něj konečný.

 

Hod nožem – nospin.

 • Soutěžící hází na vzdálenost 3 až 7 metrů.
 • Na každé vzdálenosti má soutěžící 12 hodů, přičemž 2 nejhorší z nich se nepočítají. Až po dokončení všech hodů na dané vzdálenosti se může soutěžící přesunout na následující metu.
 • Soutěžící je povinen házet s úchopem nože za rukojeť, a technikou bez rotace. Jakýkoliv jiný typ hodu, ač stejně jako nospin instinktivní, není povolen.
 • Na každé vzdálenosti může soutěžící získat maximálně 50 bodů. Celkový maximální počet bodů je 250.
 • V případě potřeby, zejména z časových důvodů, může hlavní rozhodčí snížit počet hodů, nejvýše však o polovinu.

Bojová dráha

 • Soutěžící na povel rozhodčího vybíhá ze startu a absolvuje překážkovou dráhu, v jejímž průběhu hází „erární“ nože i sekery na terče ve vzdálenosti 3 až 5 metrů. Po hodu na poslední terč soutěžící oběhne bod na konci dráhy a běží zpět na její začátek.
 • Zásahem do terče může získat 5, 3 nebo 1 bod. Zásah mimo hodnocené pole se hodnotí nulou. V případě že soutěžící terč mine, či nůž nebo sekeru do terče nezasekne, mu budou body odečteny. Přesný počet bodů odečtených za minutí terče stanoví hlavní rozhodčí před začátkem disciplíny.
 • Výsledek soutěžícího je jeho čas, zaokrouhlený na desetiny vteřiny, od kterého se odečte (či se k němu přičte) celkový součet bodů, které soutěžící získal. Vítězí soutěžící, který má po takovém výpočtu výsledku nejnižší skóre.
 
Soutěž - Velká Cena Indiana Jonese - Instinktivní házení nožem (no-spin) - mistrovství ČR
There are no translations available.

Pravidla

Weiterlesen...
 
Velká Cena Indiana - bič
There are no translations available.

Weiterlesen...
 
Obecná pravidla
There are no translations available.

Pravidla soutěží jsou daná a neměnná, mohou se však v nových ročnících rozšiřovat o nové disciplíny.

Weiterlesen...
 
Soutěž - Velká Cena Indiana Jonese – Disciplína hod nožem
There are no translations available.

Pravidla

Weiterlesen...
 
Velká Cena Indiana Jonese ve vrhu tomahawkem nebo sekerou
There are no translations available.

Pravidla hodu tomahawkem nebo sekerou

Weiterlesen...
 
Velká Cena Indiana Jonese ve volné show
There are no translations available.

Pravidla show

Weiterlesen...
 


Copyright © 2024 Western Arts Club. Alle Rechte vorbehalten.