• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)
Obecná pravidla
There are no translations available.

Pravidla soutěží jsou daná a neměnná, mohou se však v nových ročnících rozšiřovat o nové disciplíny.

 

Tvůrci a organizátoři soutěže si však vymiňují právo na změny v nových ročnících, tato změna bude oznámena před nejméně jeden měsíc před začátkem soutěže.

Při výkladu pravidel platí interpretace rozhodčího. Rozhodčí před soutěží seznámí s jednotlivými pravidly soutěžící a zodpoví všechny možné dotazy

Soutěžící jsou povinni respektovat pokyny rozhodčích a chovat se tak, aby neohrožovali sebe a své okolí.

Během soutěže je zakázáno požívat alkohol nebo drogy.

Soutěžící je povinen být připraven na místě 10 min. před svým vystoupením, nenastoupí-li do dvou min. po vyhlášení svého jména, může být diskvalifikován. Pořadí vystoupení je dáno zápisem ve startovací listině nebo po dohodě s rozhodčím.

Má-li soutěžící hudbu na CD nebo na kazetě, musí být označena jeho jménem a včas předána zvukaři, před vystoupením a s písemnými pokyny.

Soutěžící má odpovídající čas na přípravu pomůcek pro své vystoupení, cca 5 min., může využít jednoho i více asistentů, nesmí však jít o skupinové vystoupení několika hlavních aktérů.

Závodníkovi, přihlášenému ve více soutěžích bude umožněno soutěžit mimo pořadí po dohodě s rozhodčím té které soutěže.

Jakýkoliv časový limit je odstartován a ukončen pokynem rozhodčích.

V případě rovnosti bodů u biče dvou soutěžících rozhodne rozstřel, způsobem, který určí rozhodčí.

Nastane-li situace sporného zásahu cíle, zastaví rozhodčí čas po dobu nezbytně nutnou ke zjištění skutečnosti a tato doba není počítána do časového limitu. Rozhodčí má možnost určit opakování takto sporně hodnocené disciplíny.

V soutěži hodnocení technik zasedají vždy tři odborně vzdělaní rozhodčí.

Soutěži show je hodnocena pětičlennou odbornou porotou z řad profesionálů.

Soutěžící mají právo vznést protest a to ústně ihned po skončení disciplíny či produkce soutěžícího.   V případě kladného posouzení protestu hlavním rozhodčím ve spolupráci s rozhodčími konkrétní soutěže má soutěžící právo opakovat disciplínu či své vystoupení.

Doporučení:

Usmívejte se, vyhlížejte skvěle a buďte stoprocentními profesionály !!!

 
Copyright © 2024 Western Arts Club. Alle Rechte vorbehalten.