• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)
Pravidla open show 2012

Evropský westernový Šampionát 2012 - open show v disciplínách ovládání biče, trikovém lasování, žonglování s westernovými revolvery, v hodu nožem a tomahavkem.Jde o samostatnou soutěž mistrovství Evropy v nejlepší show westernového charakteru v třídách ovládání dlouhého biče, trikovém lasování, žonglování s westernovými revolvery, v hodu nožem a tomahawkem. Soutěž je rozdělena do dvou částí. První částí jsou technické disciplíny které ovlivní výsledky celkového hodnocení. Slouží také k vyřazení soutěžících, pro které čas účastnit se evropského šampionátu ještě neuzrál. Doporučujeme účast těm soutěžícím, kteří již zaznamenali úspěch v jiných soutěžích, zejména pak ve volných show, Mistrovstvích Evropy, Velké ceny Indiana Jones, mistrovství ČR a dalších států, zejména USA. Odborná porota může vyřadit ze soutěže také ty účastníky, kteří odmítají respektovat pravidla soutěže.

Bodový součet obou těchto částí udává konečné pořadí soutěžících a vítěz je Mistrem Evropy ve westernové show v jednotlivých disciplínách pro tento rok.

Soutěžící jsou povinni respektovat pokyny rozhodčích a jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a odpovídají za to, že neohrozí život, zdraví osob nebo nezpůsobí škodu na majetku. Při střelbě ze zbraní, je zakázáno střílet ostrým střelivem!!! Při střelbě upraveným střelivem musí soutěžící upozornit na tuto okolnost rozhodčí a je plně zodpovědný za případné škody, či ublížení na zdraví.

Během soutěže je zakázáno požívat alkohol nebo drogy.

Pravidla soutěží jsou daná a pro rok 2012 neměnná, mohou se však v nových ročnících rozšiřovat o nové disciplíny.

Tvůrci a organizátoři soutěže si však vymiňují právo na změny v nových ročnících, tato změna bude oznámena před nejméně jeden měsíc před začátkem tohoto evropského šampionátu. Tvůrci a organizátoři soutěže si však vymiňují právo na změny v nových ročnících soutěže.

Při výkladu pravidel platí interpretace rozhodčího. Rozhodčí před soutěží seznámí s jednotlivými pravidly soutěžící a zodpoví všechny možné dotazy.

Soutěžící jsou povinni respektovat pokyny rozhodčích a chovat se tak, aby neohrožovali sebe a své okolí.

Soutěžící je povinen být připraven na místě 10 min. před svým vystoupením, nenastoupí-li do dvou min. po vyhlášení svého jména, může být diskvalifikován. Pořadí vystoupení je dáno zápisem ve startovací listině nebo po dohodě s rozhodčím.

Má-li soutěžící hudbu na CD nebo na kazetě, musí být označena jeho jménem a včas předána zvukaři, před vystoupením a s písemnými pokyny.

Soutěžící má odpovídající čas na přípravu pomůcek pro své vystoupení, cca 5 min., může využít jednoho i více asistentů, nesmí však jít o skupinové vystoupení několika hlavních aktérů.   Show musí být westernového charakteru a je na soutěžícím, co do ní zařadí.       Lze využít partnera, partnerky, diváků.  

Časový limit je odstartován a ukončen pokynem hlavního rozhodčího, čas pro jednotlivá vystoupení je 5 minut s maximální dvouminutovou tolerancí celkově tedy max. 7 minut.

Nastane-li situace sporného zásahu cíle, zastaví rozhodčí čas po dobu nezbytně nutnou ke zjištění skutečnosti a tato doba není počítána do časového limitu. Rozhodčí má možnost určit opakování takto sporně hodnocené disciplíny.

V soutěži hodnocení technik trefování cílů zasedají vždy tři odborně vzdělaní rozhodčí .

Soutěž show je hodnocena pětičlennou odbornou porotou z řad profesionálů.

Soutěžící mají právo vznést protest a to ústně ihned po skončení disciplíny či produkce soutěžícího.   V případě kladného posouzení protestu hlavním rozhodčím ve spolupráci s rozhodčími konkrétní soutěže má soutěžící právo opakovat disciplínu či své vystoupení

Závodník s maximem získaných bodů v jednotlivých kategoriích se stává vítězem

Hodnocení :

Hodnocení provádí 5 rozhodčích, každý může udělit max.10 bodů za prvek :

Styl a techniku, kostým, hudbu, kontakt s diváky, kvalitu provedení.

Soutěžící je povinen dodržovat zásady bezpečnosti a odpovídá za to, že neohrozí život, zdraví osob nebo nezpůsobí škodu na majetku. Při střelbě ze zbraní, je zakázáno střílet ostrým střelivem!!! Při střelbě upraveným střelivem musí soutěžící upozornit na tuto okolnost rozhodčí a je plně zodpovědný za případné škody, či ublížení na zdraví.

Vítěz je Mistrem Evropy ve westernové show 1. 2. 3. místo

Cena pro vítěze:
1. místo - bronzová socha Mistra Evropy, medaile, diplom, 100 USD
2., 3. místo - medaile, diplom
Všichni soutěžící obdrží účastnický list


 

 

Evropský westernový šampionát v ovládání dlouhého biče - Pravidla

Technické disciplíny:

1 - Volná 1 minutu dlouhá technicky co nejzajímavější sestava s jedním bičem.

2 - Volná jednu minutu dlouhá technicky co nejzajímavější sestava se dvěmi biči.

Hodnocení: Odborná tří-členná porota hodnotí jednotlivé sestavy jedním až deseti body.

Nejvyžší možné bodové hodnocení je 60 bodů.

 

Trefování Cílů

1.cíl – Zorro nejvyžší umění přesnosti ( Tento cíl pochází z Las Vegas USA a je v ČR používán od roku 2003)

Ve vzdálenosti 3 metry je za zástěnou s otvory upevněno do trojúhelníku 5 svíček. Soutěžící má 2 zkušební a 5 ran soutěžních na zhasnutí svíček otvorem libovolnou rukou, aniž by je shodil nebo zasáhl ze zadu. Pozor, práskačka cracker nesmí být delší než 25 cm. Střapec práskačky nesmí být delší než 8 cm a její síla nesmí být větší než 3 mm. Každý soutěžící musí před soutěží projít schválením hlavního rozhodčích.

Za zhasnutí svíčky je 10 bodů max. 50 bodů

2. cíl – rychlost přesnost Kelímky na tyčích ( Tento cíl pochází z Las Vegas USA a je v ČR používán od roku 2003)

Na čtyřech svislých 2.4 metru vysokých tyčích je v různé výšce umístěn z každé strany polystyrenový kelímek nebo polystyren o délce 15 cm . Tyče jsou od sebe vzdáleny 1,5 m. Úkolem soutěžícího je v co nejkratší době kelímky sestřelit tak, aby se z nich odlomil viditelný kus, či spadl na zem.   Na každý kelímek jsou pouze dvě rány. Pokud není kelímek trefen, připočítají se soutěžícímu pět vteřin k celkovému času. Soutěžící je diskvalifikován za přešlap mety vzdálené 2,5 m od cíle. Dle dosažených časů jsou soutěžícím přiděleny body, které se započítávají do celkového výsledku.

Všechny trefené kelímky versus dosažený čas dávají výsledek. Trefený kelímek čas neovlivňuje, zato za netrefený se připočítává 5 sekund navíc. Soutěžící s nejkratším časem získává 30bodů a ostatní dle časového klíče body nižší. Na tuto soutěž nemůže být použitý kratší bič než 3 metry (celková délka)

Max počet 30 bodů


SHOW (finále): Jde o vyvrcholení Evropského šampionátu v této královské disciplíně o nejlepší show ovládání dlouhého biče,

Show má být westernového charakteru a je na soutěžícím, co do ní zařadí.

Časový limit je 5 minut a je odstartován a ukončen pokynem rozhodčího, maximální možná časová tolerance jsou 2 minuty. Nejdelší možný čas na tuhle show je tedy 7 minut. Po ukončení tohoto limitu porota vystoupení sama ukončí.

Lze využít partnera, partnerky, diváků. Umístění se vyhlašuje po vystoupení všech závodníků.

Závodník s nejvyšším součtem bodů všech disciplín ( s maximem bodů ) se stává vítězem

Organizátoři si vymiňují právo změny pravidel

Hodnocení :

Hodnocení provádí 5 odborných rozhodčích, každý může udělit max.10 bodů za prvek :Evropský westernový šampionát v disciplíně trikové lasování - Pravidla

U las v technických disciplínách je povoleno:

volná a pevná honda, brzdy (zarážky), zpevněný konec lasa uzlem, pevnou kuličkou (zpravidla zatavený konec do této podoby), případně omotáním slabým provázkem či kůží, pracovní laso tzv. polirop.

Soutěžící do soutěže může nastoupit s provazem pro skip a nejvíce se dvěma trikovými lasy.

Povinná část je rozdělena do dvou kategorií

Disciplíny

1.Proskok texaským skipem na čas –Soutěžící v časovém limitu jedné minuty musí roztočit laso do texaského skipu a proskakovat jím z jedné strany na druhou. Počítá se nejvyšší počet proskoků. Závodník, kterému se nepodaří skip roztočit je ze soutěže vyřazen.

Závodník s počtem proskoků získává 30 bodů a ostatní závodníci přim počtu proskoků bodů méně podle stanoveného klíče

2. Co největší BIG Loop - Soutěžící roztočí co největší krinolínu. Ve chvíli kdy se přestane tato krinolína točit, stiskne pevně vytočenou část lasa v ruce. Rozhodčí poté naměří délku použitého lasa, která se soutěžícímu podařila roztočit. Soutěžící s nejdelším použitým ,,vytočeným“ lasem získává nejvyšší počet bodů.

Závodník s nejdelší délkou lasa získává 30 bodů a ostatní závodníci při menších délkách

bodů méně podle stanoveného klíče

SHOW (finále): Jde o vyvrcholení Evropského šampionátu v této absolutní westernové disciplíně o nejlepší show v trikovém lasování.

Show má být westernového charakteru a je na soutěžícím, co do ní zařadí.

Časový limit je 5 minut a je odstartován a ukončen pokynem rozhodčího, maximální možná časová tolerance jsou 2 minuty. Nejdelší možný čas na tuhle show je tedy 7 minut. Po ukončení tohoto limitu porota vystoupení sama ukončí.

Lze využít partnera, partnerky, diváků. Umístění se vyhlašuje po vystoupení všech závodníků.

Závodník s nejvyšším součtem bodů všech disciplín ( s maximem bodů ) se stává vítězem

Organizátoři si vymiňují právo změny pravidel

Hodnocení :

Hodnocení provádí 5 odborných rozhodčích, každý může udělit max.10 bodů za prvek :Evropský westernový šampionát v disciplíně ovládání westernového revolveru - Pravidla

Soutěž je rozdělena do dvou částí: technické kategorie a volného 5- max 7 minut dlouhého show

Technická kategorie spočívá v co nejrychlejším tasení revolveru. Na zvukové znamení soutěžící tasí revolver a vystřelí . Výstřel musí vyjít z již jasně tasené zbraně. Akustické stopky zaznamenají skutečný čas. Rozhodčí mají právo posoudit zda výstřel vyšel z tasené či skloněné pistole. Takovýto pokus se nepočítá. Tři pokusy, porota zaznamenává nejrychlejší čas, který se poté řadí v celkovém pořadí soutěžících. Soutěžící s nejkratším časem získává 30 bodů a ostatní podle časového klíče body nižší.

SHOW (finále): Jde o vyvrcholení Evropského šampionátu v této absolutní westernové disciplíně o nejlepší show v žonglování s westernovým revolverem.

Show má být westernového charakteru a je na soutěžícím, co do ní zařadí.

Časový limit je 5 minut a je odstartován a ukončen pokynem rozhodčího, maximální možná časová tolerance jsou 2 minuty. Nejdelší možný čas na tuhle show je tedy 7 minut. Po ukončení tohoto limitu porota vystoupení sama ukončí.

Lze využít partnera, partnerky, diváků. Umístění se vyhlašuje po vystoupení všech závodníků.

Závodník s nejvyšším součtem bodů všech disciplín ( s maximem bodů ) se stává vítězem

Organizátoři si vymiňují právo změny pravidel

Hodnocení :

Hodnocení provádí 5 odborných rozhodčích, každý může udělit max.10 bodů za prvek :Evropský westernový šampionát v ovládání vrhacího Nože a Tomahawku – Pravidla

Povinná část je rozdělena do dvou hodnocených kategorií - technické kategorie a volného 5- max 7 minut dlouhého show

Nůž: Ve vzdálenosti 3 – 4 metrů na špalku o průměru 70 - 80 cm, je umístěno 5 karet ve tvaru kříže o průměru 50 cm. Pět hodů na pět karet, každá zasažená karta je 10 bodů.

Tomahavk: Ve vzdálenosti 3 – 4 metrů na špalku o průměru 70 - 80 cm, je umístěno 5 karet ve tvaru kříže o průměru 50 cm. Pět hodů na pět karet, každá zasažená karta je 10 bodů.

 

SHOW (finále): Jde o vyvrcholení Evropského šampionátu v této westernové disciplíně o nejlepší show v ovládání vrhacího nože a tomahawku.

Show má být westernového charakteru a je na soutěžícím, co do ní zařadí.

Časový limit je 5 minut a je odstartován a ukončen pokynem rozhodčího, maximální možná časová tolerance jsou 2 minuty. Nejdelší možný čas na tuhle show je tedy 7 minut. Po ukončení tohoto limitu porota vystoupení sama ukončí.

Lze využít partnera, partnerky, diváků. Umístění se vyhlašuje po vystoupení všech závodníků.

Hodnocení provádí 5 odborných rozhodčích, každý může udělit max. 10 bodů.

Závodník s nejvyšším součtem bodů všech disciplín se stává vítězem. Umístění se vyhlašuje po vystoupení všech závodníků.

Organizátoři si vymiňují právo změny pravidel

 
Copyright © 2024 Western Arts Club. Všechna práva vyhrazena.